Wiele osób zarażonych HIV nie wie, że są zakażone wirusem. Na przykład, mniej niż 1% aktywnej seksualnie populacji miejskiej w Afryce zostały przetestowane i odsetek ten jest jeszcze niższy ludności wiejskiej. Ponadto tylko 0,5% kobiet w ciąży uczestniczy w miejskich ośrodkach zdrowia radził, przetestowany i odbierać wyniki testów. Again, odsetek ten jest jeszcze niższy w wiejskich ośrodkach zdrowia. Od dawcy mogą być nieświadomi ich zakażenia dawcy krwi i produktów krwiopochodnych stosowanych w medycynie i badaniach medycznych są regularnie sprawdzane na obecność HIV. HIV-1 składa się z badania wstępnego badania z enzymem-linked immunosorbent assay (ELISA) w celu wykrycia przeciwciał wirusa HIV-1. Okaz z nonreactive wyniku wstępnej ELISA są uważane za HIV-negatywnych, o ile nowe narażenia na zakażenie partnera lub partnera o nieznanym statusie HIV nastąpiło. Okaz z reaktywnych wyniku testu ELISA są ponownie przetestowane w dwóch egzemplarzach. Jeżeli wynik testu jest albo duplikat reaktywne, wzór przedstawia się jako wielokrotnie reaktywne i przechodzi badania potwierdzające z bardziej szczegółowych badań uzupełniających (np. Western blot lub rzadziej , teście immunofluorescencji (IFA)). Tylko okazów, które są wielokrotnie reaktywnego metodą ELISA i pozytywne w IFA lub biernej przez Western blot traktowane są HIV-pozytywne i wskazują na zakażenie wirusem HIV. Okazy, które są wielokrotnie ELISA-reaktywnego udostępnia czasami nieokreślonego wyniku Western Blot, które mogą być niekompletne przeciwciał HIV w zakażonej osoby, lub niespecyficzne reakcje u osób niezakażonych. Chociaż IFA mogą być wykorzystane w celu potwierdzenia zakażenia tych niejasnych przypadkach tego testu nie jest powszechnie używany. Ogólnie rzecz biorąc, drugi egzemplarz należy zebrać więcej niż miesiąc później i ponownie przetestowane dla osób o nieokreślonej wyniki Western Blot. Choć znacznie mniej powszechnie dostępne, badania kwasów nukleinowych (np. wirusowego RNA lub proviral metody amplifikacji DNA) mogą również pomóc w diagnostyce, w pewnych sytuacjach. Ponadto kilka badanych próbek może stanowić niejednoznaczne wyniki z powodu niskiej ilości próbki. W takich sytuacjach sekund próbki są zbierane i badane na zakażenie wirusem HIV. Współczesne badania HIV jest bardzo dokładny. Szansę na fałszywie pozytywny wynik w dwóch protokół badania etapie szacuje się na 0,0004% do 0,0007% w ogólnej populacji USA.

doświadczony, profesjonalny okulista Pszczyna