Padaczka jest chorobą, z którą da się żyć jeżeli podjęte zostanie prawidłowe leczenie. W większości przypadków jest to choroba, która jest dziedzina i dlatego też nie można przewidzieć kiedy się ona uaktywni. Epilepsja może być również spowodowana guzem mózgu, chorobami naczyń mózgowych, urazem mózgu, alkoholizmem lub też nieprawidłowościami mającymi miejsce w czasie porodu. Padaczka polega na gwałtownym i niepohamowanym wyładowaniu elektrycznym w komórkach co powoduje nieprawidłowe pobudzenie mózgu, które bardzo często jest groźne dla zdrowia i życia chorego przede wszystkim na skutek tego, że w czasie ataku padaczkowego chory może się udusić poprzez własny język lub wymiociny. Chorobę tę bez problemu można wyleczyć w momencie kiedy chora osoba decyduje się na to, aby podjąć długoletnie leczenie, które polega na stosowaniu leków farmakologicznych lub usunięciu ogniska padaczkowego poprzez zabieg chirurgiczny. Tę drugą metodę stosuje się przede wszystkim w momencie kiedy padaczka ma nasilony przebieg.

Fizjoterapia Częstochowa