Rehabilitacja to szereg różnych zabiegów, których głównych celem jest doprowadzenie do przywrócenia wszystkich funkcji i zdolności sprzed choroby lub wypadku i umożliwienie pacjentom funkcjonowania w społeczeństwie. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na ograniczenia medycyny, ma ona pomóc i chociaż poprawić życie niepełnosprawnemu i doprowadzić do jak największej samodzielności. Jest to więc bardzo ważny proces, w końcu ma istotny wpływ na przyszłe życie pacjentów. Od skuteczności rehabilitantów zależy często czy człowiek będzie mógł poruszać kończynami albo chodzić. Jeżeli będziemy rehabilitować się u kogoś niekompetentnego może to mieć tragiczny wpływ na nasze dalsze życie. Znaczny rozwój rehabilitacji nastąpił po drugiej wojnie światowej, kiedy zaczęto traktować ją jako trzeci etap terapii zaraz po diagnozowaniu i leczeniu. W skład zespołu terapeutycznego wchodzi wiele lekarzy o różnych specjalizacjach. Mogą to być fizjoterapeuci, psychologowie, pediatrzy, neurologowie, urologowie i wielu innych. Na fizjoterapie czyli rehabilitacje medyczną składają się trzy elementy a konkretnie masaż leczniczy, fizykoterapia oraz kinezyterapia. Masaż leczniczy to fizyczne oddziaływanie na organizm polegające na miejscowym ucisku danej tkanki. Istnieje bardzo dużo rodzajów masażu leczniczego jak i wiele technik jego stosowania. Masaż można wykonywać poprzez nacieranie, uciskanie głaskanie lub oklepywanie mięśni. Bardzo dobre efekty daje łączenie masażu leczniczego z hydroterapią i aromaterapią. Kinezyterapia to leczenie za pomocą ruchu i ćwiczeń gimnastycznych. Istnieje wiele różnych ćwiczeń które pomagają w rehabilitacji. Kinezyterapie możemy podzielić na miejscową, ćwiczenia oddziałują jedynie na chorą część ciała oraz kinezyterapie ogólną, na którą składają się ćwiczenia poprawiające kondycje, ćwiczenia ruchowe w basenie czy np. sport dla inwalidów. Trzecią częścią składową rehabilitacji medycznej jest fizykoterapia. Polega ona na działaniu na organizm różnych bodźców wytwarzanych przez naturę bądź wytwarzanych przez specjalne urządzenia. Może to być np. laser, prąd, światło czy krioterapia czyli leczenie zimnem.